MAKLEN Zupančič, urejanje – vzdrževanje vrtov in parkov, k.d.

 

TEL.:

0590 37897

GSM:  

041 378705

 e-mail:

vrtinmi@t-2.net

 

 

Načrtovanje in oblikovanje vrtov

 
V letih, odkar se ukvarjam z načrtovanjem in oblikovanjem vrtov, sem priča premiku v dojemanju vrtnega prostora – od oblikovno popolnoma neartikuliranega do funkcionalno in likovno premišljeno oblikovanega vrtnega prostora, ki ni več samo bolj ali manj zanimiva zbirka rastlin, ampak omogoča prijetno bivanje na prostem. V pristnem stiku z naravo se najbolje odpočijemo in obnovimo zaloge energije, ki nam jo neusmiljeno razsipno troši moderni način življenja. Zato vrtni prostor postaja dragocenejši, kot je bil kdajkoli prej.

Brez števila je načinov, kako si lahko uredite bivalni vrt. Lahko je le okrasni, bivalni ali samo pridobitni (zelenjava, sadje) ali oboje, če imamo dovolj prostora. A ključno je, da naj bo ureditev v harmoniji z Vašimi navadami, potrebami in prepričanji, torej pisana Vam na kožo. To je ponavadi težje opredeliti, kot se zdi. Kar prepogosto se oblikovanje vrta začne v vrtnem centru ali drevesnici, z nakupovanjem rastlin, ki so nam všeč, ne poznamo pa niti njihovih lastnosti , niti potreb. Vendar je to v resnici šele zadnji korak, ki naj ga storimo v procesu oblikovanja vrtnega prostora. Modro je poiskati pomoč izkušenega krajinskega arhitekta ali vrtnega oblikovalca, ki Vas bo znal pripeljati skozi vse tri faze oblikovanja do cilja – uporabnega in lepega vrta, ki bo samo Vaš. Skupaj z nami že na papirju predvidite, kakšen bo Vaš vrt čez leta, ko bo »zrel« in večino morebitnih težav rešite že v postopku načrtovanja. Tako se lahko nadejate, da boste svoj prostor, ki Vam je na voljo, kar najbolje izkoristili. Izognili se boste napakam, ki nastanejo pri spontanem sajenju vrta - njihovo odpravljanje pa se meri v letih in v stotinah, pa tudi v tisočih evrih.
Z dobrim načrtovanjem vrta zato prihranite svoj čas in denar!

  

 

Načrtovanje

je že po svoji naravi sistematično, srž vrtnega oblikovanja pa so temeljito premišljeni trije sklopi: analitični, ustvarjalni in praktični.

 

V analitičnem sklopu

skupaj opredelimo morebitne težave, ki so izid omejitev prostora, Vaših želja in potreb. Zbir rešitev je potem program oblikovanja vrta, ki je osnova za vse naslednje posege. To ne more biti zgolj zbirka želja, ampak le sklop premišljenih odločitev.

 

 

 
Vsaka vrtna ureditev je unikat, dosledno kopiranje iz revij ali drugih vrtov se ne obnese. Kljub temu, da bi dva vrtova posadili z enakimi rastlinami v enakih ali podobnih kombinacijah, bi bil vsak samosvoj po rešitvah, drugačen, edinstven. Zagotovo je bolj modro imeti dober načrt in ga izvajati postopoma, kot pa saditi vrt, kakor nas piči, po trenutnem navdihu, ali ko se nas na kakem vrtnarskem sejmu ali centru kakšna rastlina kar sama prime. Je pa res, da imamo vsi vrtoljubci vsaj v tem zadnjem primeru zelo slab imunski sistem.

 

V ustvarjalnem sklopu

oblikujem vrtni prostor, da bo lep, prijeten, všečen, skratka pisan Vam na kožo. Viri navdiha so seveda Vaša in moja domišljija, znanje oblikovalskega jezika in zgodovina vrtne umetnosti. Po tej poti je namreč hodilo že tisoče ljudi in ni, da bi znova odkrivali toplo vodo. Na izkušnjah preteklih generacij oblikovalcev lahko ustvarjalno gradimo nove pristope in svoje izkušnje. V ohranjenih vrtovih pa lahko opazujemo in primerjamo učinke različnih oblik, barv, tekstur in velikosti v prostoru.

 

                          

 

V praktičnem sklopu

pa vrtni projekt tudi uresničimo v naravi. Poznati in upoštevati moramo lastnosti posameznih gradiv in rastlin, njihove prednosti in slabosti. Tu se začne oblikovanje vrta v pravem pomenu besede: celotno idejno rešitev spremenimo v stvarno. Zavedati se moramo, da ustvarjamo živo štiridimenzionalno sliko, ki se spreminja skozi čas in temu je prilagojeno tudi načrtovanje.

Načrt zgradbe, stanovanja ali stroja polno zaživi takoj po svoji izvedbi, takoj ga vidimo v popolnosti in takrat verjetno izgleda bolje, kot kdajkoli kasneje. Nasprotno pa vrt po izvedbi načrta lahko deluje prazno, na videz ni tak, kot bi pričakovali. Zakaj?

Vrtni prostor tvorijo večinoma rastline, zato moramo počakati vsaj pet do deset let, da pridobijo z rastjo svoj volumen in tako oblikujejo vrtni prostor. Takrat se šele uravnotežijo medsebojna razmerja posameznih elementov, ki smo jih načrtovali. Zato rad parafraziram kitajsko modrost, da je bil najboljši čas, da posadite vrt, pred dvajsetimi leti, drugi najboljši pa je zdaj. Če se tega zavedamo, tudi razumemo, zakaj sta prva dva sklopa načrtovanja tako pomembna za nastanek uporabnega in lepega vrtnega prostora.

 


Izvedbo načrta

je mogoče udejaniti na mah ali pa postopoma. Sam Vam bom vedno predlagal postopno izvedbo zasaditve vrta. Razloga za to sta vsaj dva: rastline spreminjajo klimo v vrtu in šele ščasoma nastajajo predvideni habitati, postopnost pa razdeli stroške njegovega urejanja na daljše časovno obdobje. Zlasti drevesa in velike grmovnice bodo tekom let vedno bolj spreminjale obstoječe mikroklimatske prostore v vrtu in ustvarjala nove, drugačne. Če smo na prisojni legi posadili skupino dreves, bodo tla pod njimi še vrsto let dobro osončena. Pod drevesi pa smo sicer predvideli senčno lego in rastlinsko združbo, ki ji take razmere ustrezajo. Če bi posadili vse hkrati, bi jo sencoljube rastline  slabo odnesle. V najboljšem primeru bi kazale ubogo podobo, morda pa bi celo propadle zaradi pripeke, preden bi drevesa razprostrla svojo blagodejno senco.

A v tej navidezni pomanjkljivosti tiči tudi prednost: zaradi postopnega sajenja vrta, se tudi stroški porazdelijo na daljše obdobje, posamezni izdatki so manjši, zato Vam urejen vrtni prostor postane finančno dostopnejši.

 

 

Se vidimo na Vašem vrtu!

 

Matjaž Zupančič

 

Mojo pomoč si lahko naročite na GSM 041 378705  ali prek spodnje povezave:

 

 

 

Izvedba: Element Lab 2010

Maklen Zupančič, urejanje – vzdrževanje vrtov in parkov, k.d. | Cesta Kokrškega odreda 40, 4000 Kranj | Pooblaščene osebe: Matjaž Zupančič, Najla Bahjet Elias